Pressemeddelelse 27. december 2023: Mørke skyer over hotelprojekt på Sydlangeland

Det eksklusive strandhotel på Ristinge kan ikke finde investorer og projektet må derfor opgives.

 

Det startede ellers så lovende en kold februar dag i 2022, da Mads Zangenberg holdt åbent hus på Ristinge Strand og for første gang offentligt fortalte om sine planer for et lille eksklusivt strandhotel beliggende ved foden af Ristinge Klint. Mere end 200 lokale var mødt op og opbakningen til projektet var enorm.

Siden skrev knap 300 personer sig op som interesserede i at blive investor i projektet, de to altafgørende myndighedsgodkendelser kom i hus og projektet var klart til realisering. Men i dag, 6 måneder efter salget af selskabets b-aktier begyndte, kan projektejeren konstatere at titlen som hoteldirektør desværre ikke kommer på cv´et i denne omgang.

”Da jeg for knap to år siden offentliggjorde hotelplanerne, var tiden en anden. Det kostede penge at have sin formue stående i banken, Rusland var ikke gået ind i Ukraine og inflationen var lav” fortæller Mads Zangenberg, stifter af Ristinge Strandhotel.

 

Salget af b-aktier kom skidt fra start

Selskabet ville rejse kapital til byggeriet ved at sælge 375 ”folkeaktier” af 45.000 kr. Men allerede på selskabets første online investormøde tilbage i september begyndte de røde lamper at blinke, da kun to interesserede investorer deltog på mødet. Bedre gik det til de tre fysiske investormøder ved hotellet, hvor flere lokale – primært områdets sommerhusejere – kiggede forbi, dog med det forbehold om at afvente projektets ansøgning om støtte.

 

Den gode nyhed kom aldrig

I august 2023 søgte projektet Realdania om 11.860.090 kr. i støtte til opførelse af det bæredygtige hotelprojekt med stærk lokal forankring. Men Realdania vurderede, at projektet ikke falder indenfor foreningens filantropiske strategi, primært fordi projektet er for kommercielt.

”Hotelprojektet på Ristinge har et helt unikt kulturelt, naturmæssigt og æstetisk stedbundet potentiale, som burde udfoldes til glæde for både besøgende og lokalsamfund,” udtaler Mads Zangenberg, som mener, at projektet i alle henseender lever op til foreningens strategi og samtidig kan konstatere, at der er givet støtte til en lang række andre privatejede kommercielle hoteller. ”Den gode nyhed som skulle få de private investorer med, kom derfor aldrig. Og kombinationen af inflation, krig og usikkerhed på aktiemarkedet har selvfølgelig også medvirket til, at under 1% af de 300 interesserede har købt aktier i projektet,” udtaler Zangenberg, som samtidig fastslår, at de personer, som har investeret i projektet får 100% af det indskudte beløb tilbagebetalt.

 

Et lille spinkelt håb tilbage

De sidste par måneder har Mads Zangenberg været i dialog med flere potentielle storinvestorer, i håb om at kunne realisere projektet. ”Om jeg selv skal være en del af projektet, er ikke længere altafgørende,” udtaler Mads Zangenberg. ”Det vigtigste for mig er, at projektet bliver realiseret. Til glæde for lokalsamfundet og for hele Langeland”. Derfor arbejdes fortsat på at sælge rettighederne til projektet, som senest skal være i gang i marts 2026, hvor dispensationen fra Kystdirektoratet udløber.

”Når det kan lykkedes at drive succesrige hoteller af samme størrelse midt ude i naturen i Norge og Sverige, hvorfor så ikke på fantastiske Langeland?” fortæller Mads, som fortsat håber at finde en investor, der tror på projektet.

Planlægningsproces

Kystdirektoratet

2/3-2023 har Kystdirektoratet givet dispensation til genopførelse af hotellet indenfor strandbeskyttelseslinjen.
Tilladelsen blev ikke påklaget.

Dispensation til genopførelse af hotel

Langeland Kommune

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har 28/2 2022 enstemmigt igangsat planlægningsproces for Ristinge Strandhotel.

9. maj 2023 godkendte
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget landzonetilladelse til genopførelse af Ristinge Strandhotel

Langeland Kommune har 21. juli 2023 givet landzonetilladelse til byggeriet. Tilladelsen blev ikke påklaget.

Langeland Kommune: Landzonetilladelse
RISTINGE STRANDHOTEL

Investormøder

Kig forbi Klinten 28 på Ristinge Strand og få en uforpligtende snak med stifter Mads Zangenberg og hør mere om mulighederne for at blive medejer.

  • Søndag d. 10. september 2023 15:00-18:00
  • Lørdag d. 16. september 2023 11:00-14:00
  • Søndag d. 24. september 2023 13:00-16:00

Online investormøde Tirsdag 26/9 16:30-17:30 (klik på linket for at deltage via Teams).

Bliv medejer
Ristinge Strandhotel evening render
Ristinge Klint
Ristinge Klint
200 M. FRA RISTINGE KLINT

Stor lokal opbakning

Tak til alle der kiggede forbi Ristinge Strandhotel til vores "Åbent Hus" d. 5/2-2022.
Vi er meget glade for den store lokale opbakning projektet har mødt.