Opførslen af Ristinge Strandhotel forventes finansieret ved salg af 375 b-aktier af 45.000 DKK.

Den samlede kapital på knap 30 millioner kroner investeres i:

  • Køb af ejendommen Klinten 28.
  • Nedrivning og bæredygtig bortskaffelse af den eksisterende ejendom.
  • Genopførsel af ejendom inkl. tekniske tilslutninger.
  • Etablering af grønne løsninger til opvarmning, nedkøling mm.
  • Indretning til hotel og restaurant.
  • Eventuelt opkøb af beboelsesejendom i nærområdet til personale bolig.
  • Kapital til drift.

Som investor i projektet er du med til at skabe udvikling i en del af landet, der i høj grad mangler investeringer i moderne turismeprodukter henvendt til et købestærkt publikum, som kan bidrage til at skabe fuldtidsarbejdspladser på Langeland.

Selskabet forventer, at hotel- og restaurantvirksomheds drift på sigt vil bidrage til et positivt afkast.

Investeringen skal ses som et led i at opfylde projektets primære formål om at skabe et attraktivt overnatningssted midt i Langelands natur.

Investormøder

Kig forbi Klinten 28 på Ristinge Strand og få en uforpligtende snak med stifter Mads Zangenberg og hør mere om mulighederne for at blive medejer.

  • Søndag d. 10. september 2023 15:00-18:00
  • Lørdag d. 16. september 2023 11:00-14:00
  • Søndag d. 24. september 2023 13:00-16:00

Online investormøde tirsdag 26/9 16:30-17:30 (klik på linket nedenfor for at deltage via Teams).

Online investormøde tirsdag 26/9 16:30-17:30

Afkast

Afkastet må forventes at blive beskedent de første år, men efter 3 års drift forventes følgende afkast af investeringen (klik på diagrammet for at se det større).

Belægningsprocenten (hvor mange værelser der er solgt over året) er naturligvis afgørende for selskabets resultat.

Belægningsprocenten for hoteller i nabokommunen Svendborg lå i 2022 på gennemsnitligt 63% over året. I Langeland Kommune er den primære overnatningsform sommerhuse og campingpladser, og det lave antal hoteller gør at belægningsprocenten ikke offentliggøres.

Belægningsprocenten på flere sammenlignelige overnatningssteder rundt i landet ligger over 90%.

20% af selskabets overskud efter skat (dækket af stifters ejerandel – altså ikke din andel som medinvestor) går til genoprettelse af natur på Langeland, lokale foreninger og lokale projekter til almen gavn.

Download investormateriale

Ønsker du at få tilsendt investormaterialet inkl. årsrapport, vurderingsberetning mv. på mail? Udfyld formularen nederst på siden.

Ejerforhold

A-aktier (Stifter) 40 %
B-aktier 60 %

Hver person eller selskab kan maksimal købe 10 b-aktier.

Kapitalandelene er frit omsættelige.

Overdragelse eller salg af aktier er først gyldige overfor Selskabet, når notering har fundet sted i Selskabets ejerbog.

Aktierne er ikke optaget til handel på et reguleret marked.

Udbetaling af overskud:

20% Stifter
20% Genoprettelse af natur, lokale foreninger og projekter (efter skat)
60% Medinvestorer

Udover salget af 375 b-aktier, vil selskabet optage realkreditlån og ansøge fonde for at sikre den nødvendige kapital til gennemførsel af projektet.

Risiko

Ved tegning af aktier i projektet, påtager investorer sig en risiko. Sammenlignet med en investering f.eks. i obligationer og større selskaber, er investering i projektet forbundet med høj risiko.
Potentielle investorer bør derfor nøje overveje alle de oplysninger, der fremgår af investormaterialet, før en investering i projektet foretages.

Manglende finansiering

Får projektet ikke den nødvendige finansiering, tilbagebetales minimum 95% af investeringen. Max 2.250 kr. pr. b-aktie vil være tabt, såfremt projektet ikke kan gennemføres.
De max 5% af investeringssummen vil ikke blive benyttet til løn, udbytte eller lignende før byggeriet opstartes.

Selskabets regnskab inklusiv samtlige bilag vil blive tilgængeligt for investorerne, såfremt projektet ikke realiseres før hotellet er i drift.

Konkurs efter køb af ejendommen

I tilfælde af konkurs efter køb af ejendommen, er op til 100% af investeringen tabt.

I tilfælde af konkurs frasælges ejendommen Klinten 28. Kreditorer, der har pant i ejendommen vil først modtage deres tilgodehavende, hvorefter resterende beløb fordeles efter konkurslovens regler.

Investorerne hæfter alene med den indskudte kapital og hæfter således ikke herudover for selskabets forpligtelser.

For at minimere risikoen ved evt. svigtende belægning af hotelværelserne, påtænkes driften placeret i et datterselskab, som lejer bygningen af Ristinge Strandhotel A/S. Opdelingen i to selskaber vil samtidig gøre det nemmere at søge fondsstøtte, da drift og ejendom adskilles.

Driftsselskab vil være ejet 100% af Ristinge Strandhotel A/S.

FORELØBIG TIDSPLAN

Med forbehold for ændringer


I april 2021 erhvervede Ristinge Strandhotel ApS en betinget købsaftale på ejendommen Klinten 28. Købsaftalen er betinget af, at selskabet opnår de fornødne godkendelser til hotelprojektet.

Myndigheds ansøgning

Kystdirektoratet: Ansøgning om dispensation  for byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen.
Langeland Kommune: Ansøgning om igangsættelse af planproces.
2021

Lokalplan

Udkast til lokalplanforslag samt udkast til en miljøscreening efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.
2022

Køb af ejendommen, godkendelse og opførsel

Marts 2023 dispensation fra Kystdirektoratet.Juli 2023 Klima-, Trafik- og Teknikudvalget landzonetilladelse til genopførelse af Ristinge Strandhotel
Salg af b-aktier. Fondsansøgning.
Forventet åbningsdato 2024/25.
2023

Det overordnede koncept for hotellet er nærvær, natur og autentiske oplevelser. Med maksimalt 24 gæster, kan vi give en personlig og vedkommende oplevelse.

Det har været vigtigt i dialogen med myndighederne, at byggeriet bliver mindre anmassende i naturen og færre kvadratmeter i grundplan end det eksisterende byggeri.

Samtlige værelser får direkte havudsigt – det samme gør stedets restaurant. Dette har også medvirket til, at det samlede antal værelser bliver 12.

Ja! Adskillige nyopførte hoteller rundt i Skandinavien har få værelser og drives med stor succes. En stor tendens i tiden (der kun er vokset endnu større under pandemien) er at gæsterne søger små og eksklusive hoteller beliggende midt i naturen, fremfor en weekendtur til Barcelona – der samtidig belaster miljøet.

Modsat det eksisterende byggeri, er værelsesdelen opprioriteret fremfor plads til restauranten. I sommermånederne vil der blive etableret udendørs siddepladser, for også at kunne byde lokale velkommen i restauranten.

Som b-aktionær i Selskabet skal du selvfølgelig have fordele når du besøger hotellet.

Hver b-aktie giver 1 gratis overnatning for 2 personer i hotellets første 3 måneder (kun ydersæson).

Med 375 b-aktier og 365 dage på et år påvirker en rabatordning belægningsprocenten og dermed selskabets resultat. Hvordan rabatordningen fremadrettet skal udformes besluttes derfor af b-aktionerne på første generalforsamling.

Alle medejere bliver registreret hos Erhvervsstyrelsen og får adgang til generalforsamling mm. Der er derfor et administrativt arbejde forbundet med registrering af hver medejer.
Skulle der registreres flere tusindende medejere, vil det administrative arbejde derfor blive alt for bekosteligt.

Udfyld kontaktformularen nedenfor for at modtage Investormaterialet fra Ristinge Strandhotel.

Selskabet afholder desuden en række investeringsmøder online i løbet af 2023.

Få tilsendt investormateriale på mail

Vil du høre mere om køb af b-aktier i Ristinge Strandhotel og ønsker at modtage vores investormateriale?Udfyld formularen nedenfor (indsendelse af formularen er ikke forpligtende):