Privatlivspolitik

Sådan behandler Ristinge Strandhotel A/S dine personoplysninger:

Hvad bruger vi dine personoplysninger som b-aktionær til?
Vi behandler dine oplysninger for at vi kan overholde lovgivningens krav, f.eks. selskabslovens krav til registrering af ejerskab til selskaber og hvidvasklovgivningens krav om indhentelse af legitimationsoplysninger m.v. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Det er bl.a.

  • Kontakt- og identifikationsoplysninger, herunder personnummer •
  • Oplysning om ejerandele i selskabet og andre relevante registreringer vedrørende ejerandele

Hvor har vi oplysningerne om dig fra?
Vi behandler de oplysninger, du selv har givet os.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til eller indtil en lovbestemt frist udløber. Når formålet med behandlingen ikke længere er tilstede, vil dine personoplysninger bliver slettet eller anonymiseret.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi kan videregive personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen, f.eks. til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med selskabets registreringer.

Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig
Du ret til at se og rette oplysninger om dig selv.
I visse tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger og til at begrænse behandlingen.
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Hvis vi kan imødekomme din indsigelse, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger. Vi kan undlade at imødekomme dine indsigelser, hvis vi kan påvise, at vi har vægtige lovlige grunde, som går forud for dine interesser.
Hvis du gør brug af dine rettigheder, skal du kontakte selskabet på e-mailadressen: mads@ristingestrandhotel.dk

Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig?
Når vi modtager og behandler oplysninger om dig, gælder reglerne i Databeskyttelsesforordningen som hovedregel. Herudover indeholder Selskabsloven regler af betydning for indhentelse af personoplysningerne.

Hvem er vi og hvordan kontakter du os?
Selskabet Ristinge Strandhotel A/S, cvr.nr. 42301272, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi har vedrørende dig. Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du kontakte os på mads@ristingestrandhotel.dk

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk. Datatilsynets postadresse er: Datatilsynet. Carl Jakobsens Vej 35, 2500 Valby