Investormøder

Investormøderne afholdes online på Teams.
Klik på linket nedenfor for at deltage:

Download Microsoft Teams

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os enten på mail eller på telefon 26221000 (mandage eller onsdage 16:00-19:00 er at foretrække, men ellers send en sms og vi aftaler et tidspunkt).

Kig forbi Klinten 28 på Ristinge Strand og få en uforpligtende snak med stifter Mads Zangenberg og hør mere om mulighederne for at blive medejer.

  • Søndag d. 10. september 2023 15:00-18:00
  • Lørdag d. 16. september 2023 11:00-14:00
  • Søndag d. 24. september 2023 13:00-16:00

Når din tegningsblanket og indbetaling er modtaget, vil du få adgang til hotellets Sharepoint.
(kræver en Microsoft konto)

Sharepoint: Ristinge Strandhotel

Tidsplan

Med forbehold for ændringer


21. juli 2023: Langeland Kommune har givet landzonetilladelse til byggeriet. Tilladelsen må ikke benyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet.Hvis landzonetilladelsen påklages inden 18. august 2023, kl. 23.59, vil klagen have opsættende virkning, og tilladelsen kan således ikke udnyttes før evt. klagesag er afgjort.
Juli 2023

6. august 2023: Ansøgning til Realdania indsendt.Støttebeløb: 11.860.090 kr.Behandlingen af ansøgningen vil typisk tage 2-3 måneder.
24. august 2023: Ansøgning til LAG-midler indsendt.Støttebeløb: 1.000.000 kr.Forventet svar ultimo 2023.
24. august 2023: Landzonetilladelsen blev ikke påklaget under høring og er derfor gyldig.
August 2023

En vigtig del af hotellets vision er igen at blive et lokalt fyrtårn for nærområdet. Hotellet vil over året afholde op til 20 arrangementer henvendt til lokalbefolkningen.

Bryllupper, fødselsdage og fester er ikke blive en del af hotelkonceptet, da nærvær, natur og stilhed i stedet er i fokus.

Eksempler på aktiviteter (klik på grafikken for at se den større):

I anlægsbudgettet er ikke medregnet udgifter til arkitekt og bygningskonstruktør, eventuelle udgifter hertil har været dækket af stifter privat og er derfor ikke med i materialet.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen til Realdania er projekteringen opjusteret, så den samlet udgør 23% af anlægsbudgettet.

Nej. Projektet er et hotelprojekt, du som investor kan blive medejer af.

En stor del af tankerne bag projektet er at skabe et aktiv for Langeland som kan tiltrække købestærke turister til øen, skabe arbejdspladser og tilføre et produkt lokalbefolkningen kan besøge og have glæde af. Et række ferielejligheder vil ikke tilføre samme offentlige adgang, ikke give samme antal arbejdspladser og ikke bidrage til at skabe et attraktivt turismeprodukt på øen. Projektet ville desuden aldrig have fået de nødvendige tilladelser fra myndighederne, hvis projektet ikke havde haft samme anvendelse som det hidtidige byggeri.

I investormaterialet er budgetteret med en belægningsprocent på 50, 60 og 70, men det nævnes at sammenlignelige hoteller har en belægning op mod 90 %.

Diagrammet nedenfor viser omsætning, omkostninger og resultatet efter skat og afskrivninger ved belægning op til 90% (klik på diagrammet for at se det større).

Det vil resultere i følgende afkast:
(klik på diagrammet for at se det større)

Som b-aktionær i Selskabet skal du selvfølgelig have fordele når du besøger hotellet.
Præcist hvordan rabatordningen udformes besluttes af b-aktionerne på første generalforsamling, da en rabatordning vil påvirke selskabets resultat.

På generalforsamlingen stemmes om forskellige rabatordninger på overnatninger, eksempelvis:

  • A) 90% rabat i ydersæson, 50% rabat i højsæson
  • B) 75 % rabat i ydersæson, 25% rabat i højsæson
  • C) 50 rabat i ydersæson, 10% rabat i højsæson
  • D) Der skal ikke være rabatordning

Det besluttes ligeledes på generalforsamlingen, hvor længe en evt. rabatordningen skal løbe.

Opdateret og mere detaljeret anlægsbudget er uploadet på SharePoint (se link i tilsendte mail).

Anlægsbudgettet er opjusteret med 2,88 mio. for at sikre flere bæredygtige løsninger i byggeriet.